Túi Kiểu – Giare365
 
Liên hệ 0916 614 634 ( Dương )
 
Hoặc 0913 097 976 ( Nga )